BARTON asset management initieert en begeleidt voor haar opdrachtgevers een groot aantal projecten met een (voorlopig) vertrouwelijk karakter. Onderstaand overzicht van actuele projecten is daarom niet uitputtend.

Het Eiland Zwolle

In opdracht van Bouwinvest heeft BARTON developments / asset management het assetmanagement opgepakt met als doel het oplossen van de leegstand en het opnieuw positioneren van het winkelgebied Het Eiland Zwolle. Door een nadrukkelijke focus op vernieuwende regionale en lokale retailers heeft Het Eiland weer een eigen gezicht gekregen. Door aandacht te hebben voor gericht management en verhuur, de relatie te versterken met de VVE en de gemeente en een metamorfose van de gevels en het openbaar gebied door te voeren is nagenoeg de gehele leegstand duurzaam opgelost.

De Promesse Lelystad

Na de start in 2009 heeft Lelystad centrum en daarmee de Promesse behoorlijk te lijden gehad van de crisis en de toenemende concurrentie vanuit de rest van Flevoland. Maar vooral gebrek aan identiteit zet Lelystad op achterstand. BARTON developments / asset management heeft in opdracht van Bouwinvest het assetmanagement en propertymanagement voor haar eigendom van Bouwinvest aan de Promesse geïntensiveerd en met gemeente, eigenaren en de ondernemersvereniging plannen ontwikkeld voor een forse opwaardering van het openbaar gebied en de organisatie van een wervelend evenementenprogramma. Tevens is een ondernemersfonds opgericht. Vanaf 2018 manifesteert Lelystad zich weer als volwaardige winkelstad met ook de komst van de nodige onderscheidende horeca en een bioscoop en kan de Promesse de komende 10 jaar weer voorruit.