BARTON developments / asset management is positief kritisch als het gaat om het toekomstperspectief van winkelcentra. De marktpositie ontleent een winkelcentrum niet zozeer aan haar verzorgingsgebied maar veel meer aan de verblijfskwaliteit, bereikbaarheid en het ondernemerschap van haar huurders. Daar voelen consumenten zich door aangetrokken. BARTON developments / asset management richt zich op die centra die hebben bewezen een significante rol te kunnen spelen in hun omgeving. Gebruikers en consumenten leveren daarbij de belangrijkste input.

Herontwikkeling van wijk- en stadcentra loont als de analyse van de potentie een rationeel beeld geeft voor de komende 10 á 15 jaar. Fysieke opwaardering van en versterking van het aanbod in winkelcentra moeten geen doel op zich zijn om winkelcentra te revitaliseren. Het winkelcentrum dient het kloppend hart te zijn van haar omgeving. Winkels dienen zich overzichtelijk en kwalitatief te kunnen presenteren. Bereikbaarheid en parkeren dragen bij aan toenemend consumentenbezoek.

AANPAK 

Herontwikkeling van multifunctionel winkelcentra is een gezamenlijke uitdaging. Een uitdaging voor eigena(a)r(en), gebruikers en ontwikkelaar, maar ook de adviseurs, ieder met hun eigen disciplines. Een complex proces met vele participanten. De rolverdeling is soms onduidelijk, wie heeft de leiding, wie besluit en wat is het plan van aanpak.

Onze aanpak is pragmatisch, gefocust en communicatief. Het proces van overleg en onderhandeling met gebruikers loopt parallel aan ontwerp, overleg overheid en uitvoering. Communicatie tussen partijen geeft steeds duidelijk aan wat de kaders zijn en waar besluitmomenten liggen.

Het herontwikkelingsproces is in de volgende fasen op te delen:

• analyse van project en gebruikers
• conceptontwikkeling
• ontwerpproces en overleg huurders
• realisatie en (afbouw)begeleiding huurders
• nazorg en exploitatie

Onze werkzaamheden kunnen zowel een onderdeel van of het gehele proces omvatten.