Herontwikkelen en Asset management van multifunctionele winkelcentra is dé expertise van BARTON developments / asset management.

Door jarenlange ervaring in en kennis van assetmanagement, (her)ontwikkeling, exploitatie, verwerving en verhuur van winkelvastgoed kan Barton Developments opdrachtgevers en partners breed begeleiden. Tevens kan worden geput uit een zinvol en breed netwerk van relevante adviseurs, retailers en eigenaren.

BARTON developments richt zich voornamelijk op de initiatie en regie van herontwikkelingsprojecten in opdracht van investeerders in en/of ontwikkelaars van winkelvastgoed.

BARTON asset management heeft als focus het revitaliseren van winkelvastgoed in de breedste zin vanuit investeerdersperspectief met oog voor een stabiele en onderscheidende huurdersmix, implementatie van gericht propertymanagement, moderne vormen van marketing en eventmanagement en een kwalitatieve omgeving.

Dit kan projectmatig maar desgewenst kan ook op onderdelen zoals:

• conceptontwikkeling (haalbaarheidsstudies)
• fee development (regie)
• advies over retailvastgoedaspecten als routing, branchmix en design
• verhuur, management en marketing
• aankoop- en verkoopadvies ook i.r.t. tot herontwikkelingspotentie
• strategische advies (desgewenst op portefeuilleniveau)