Steden en consumenten veranderen in een rap tempo. Online winkelen maar ook beleven (netflix, gaming ea) maken dat de consument met andere bezoekredenen dan vroeger naar binnensteden en winkellocaties komen. Juist misschien om aan de virtuele wereld te ontsnappen en om in tastbare behoeften te worden voorzien. Mensen ontmoeten, ruiken, voelen, proberen, genieten en laten verrassen zijn deze behoeften. Het dagelijks aanbod voorziet hier niet meer in. Unieke horeca, evenementen en een dynamische straatbeeld kunnen mensen wel weer naar dezelfde locaties trekken.

In dit beeld past de continue aanpassing van winkel- en horecaanbod en het organiseren van evenementen. Veelal zijn winkelgebieden niet bij (meer) machte om dit te leveren. Recessies en failissementen hebben hier in een rol ingespeeld. Maar vooral het niet kunnen inspelen op marketing, social media, passief management en het niet kunnen aantrekken van goede en onderscheidende ondernemers maakt winkellocaties kwetsbaar. Asset Management is niet meer “ het letten op de winkel “, maar meer het proactief en interactief inspelen op veranderingen en behoefte van de consumenten. Ook in de nog goed functionerende winkelgebieden valt hier winst te behalen. Omzethuurcontracten kunnen meer rendement leveren als verhuurders gezamenlijk met huurder steeds weer werken aan de ontwikkeling van het winkelgebied.

Gezien de achtergrond en ervaring is het voor BARTON developments / asset management een logische stap om naast herontwikkeling ook in asset management een actieve rol te spelen. Hierbij ligt de focus meer op management, marketing, de dialoog met huurders en de relatie met stakeholders als gemeente, mede-eigenaren, omliggende winkels en culturele en educatieve voorzieningen.

Maar ook portefeuillebreed treed BARTON developments / asset management als asset manager op waarbij naast de projectmatige aanpak ook aan-en verkoop beleiding inclusief due diligence, strategisch advisering, aansturing van property management en marketing en budgettering tot de speerpunten behoort. Vooral haar netwerk van en samenwerking met property managers, notarissen, financiele specialisten en makelaars kan hierbij van grote waarde zijn.

Aanpak voor winkelgebieden:
• Onderzoek en positionering
• Identiteit
• Gebouwanalyse
• Inventarisering huurders
• Functionering property management en makelaars
• Marketing, evenementen en social media
• Stakeholderoverleg en netwerk

Aanpak voor Portefeuillebeheer:
• Risiconanalyse & Spreiding
• Rendementsdoelstelling
• Hold-/sell analyse
• Revitalisatiemogelijkheden
• Property management
• Financiering